Rejestracja on-line
Witamy w systemie elektronicznej rekrutacji
na studia I stopnia Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku
na rok akademicki 2014/2015.

Uczelnia prowadzi rekrutację na studia I stopnia rozpoczynające się w październiku 2014 roku.
Procedura rekrutacji:
- rejestracja w systemie rekrutacji on-line,
- złożenie wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty:
- podanie o przyjęcie na studia I stopnia - TUTAJ)
- świadectwo dojrzałości – oryginał lub odpis,
- świadectwo ukończenia szkoły średniej (dotyczy nowej matury),
- 2 aktualne zdjęcia,
- kserokopia dowodu osobistego,
- dowód opłaty rekrutacyjnej (ustalona Rozporządzeniem MNiSW) – 85 zł,

Komplet dokumentów wymaganych do przyjęcia kandydata na studia I stopnia
należy złożyć osobiście (w białej wiązanej teczce) w siedzibie uczelni.


Numer konta, na które należy wpłacić opłatę rekrutacyjną i czesne:

BOŚ BANK S.A.
Oddział w Gdańsku
07 1540 1098 2001 5548 0424 0001
Tytułem: Opłata rekrutacyjna (Pedagogika lub Zarządzanie)

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku Copyright 2005-2009: SmartMedia.com.pl